П'ятий Всеукраїнський конкурс "ТОП-Енергоефективність" 2012Вп'яте «Фонд енергоефективних інвестицій» проводитеме всеукраїнський конкурс «ТОП-ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ».
Чотири попередніх продемонстрували достатню активність в цій сфері в нашій країні, розвиток виробництва енергоефективного обладнання та впровадження інноваційних технологій.
Ми продовжуємо пошук і просування найкращих в цій сфері та запрошуємо науковців, підприємства та установи до участі в конкурсі у 2012 році.


На сайті Ви маєте можливість заповнити АНКЕТУ УЧАСНИКА: Анкета Учасника
(ukr)
Засновник:

Асоціація «ВО «Фонд енергоефективних інвестицій»

За підтримкою і сприянням:

Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

«Комітет щиро вітає і підтримує ініціативу Асоціації «ВО «Фонд енергоефективних інвестицій» щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «ТОП-Енергоефективність» для виявлення і нагородження лідерів у сфері енергоефективності, популяризації найкращих енергозберігаючих технологій та обладнання»

З повагою,
Голова Комітету
М.Мартиненко

Інформаційна підтримка:

Журнал "Енергозбереження"

Номінації конкурсу
«Найкраще впровадження енергоефективних технологій»

На номінацію «Найкраще впровадження енергоефективних технологій» подаються наступні відомості: назва енергоефективної технології та коротка характеристика, де і коли було її впроваджено з визначенням енергоз- берігаючих заходів і фінансово-економічних показників, за рахунок яких енергозберігаючих заходів отримано.

«Найкраще виробництво енергоефективного обладнання та матеріалів»

На номінацію «Найкраще виробництво нергоефективного обладнання» подаються наступні відомості: назва енергоефективного обладнання, основні технічні характеристики порівняно з кращими світовими та вітчизняними зразками аналогічного обладнання і матеріалів та сфера його застосування, який технічний та економічний ефект буде отриманий від його застосування.

«Найкращий науково-технічний прорив в галузі енергоефективності»

На номінацію «Найкращий науково-технічний прорив в галузі енергоефективності» подаються наступні відомості: назва науково-технічної розробки в галузі енергоефективності, її суть та сфера застосування, які ефекти (науковий, технічний, економічний,екологічний тощо) буде отримано від її впровадження.

«Найкраще інвестування енергоефективного проекту»

На номінацію «Найкраще інвестування енергоефективного проекту» подаються наступні відомості: назва проекту та коротка характеристика, обсяг інвестицій, який економічний ефект буде отримано від інвестування та за рахунок яких енергозберігаючих заходів.

«Найкраще висвітлення теми енергоефективності в ЗМІ»

На номінацію «Найкраще висвітлення теми енергоефективності в ЗМІ» подаються наступні відомості: перелік публікацій (програм), автор(-и), дата виходу, копія матеріалу (приймаються матеріали тільки за 2012 рік).

Комісія також оцінює діяльність учасників конкурсу за наступними напрямками:

- ефективне використання енергетичних ресурсів;
- впровадження енергозберігаючих технологій й устаткування;
- оснащення системами обліку, контролю й регулювання (технічного й комерційного) споживання енергоресурсів;
- використання відновлювальних джерел енергії;
- використання вторинних енергоресурсів;
- пропаганда енергозбереження;
- стимулювання працівників в області енергоефективності;
- краще науково-технічне рішення по економії паливно-енергетичних ресурсів.

Мета і завдання конкурсу:

- широка пропаганда ідей енергоефективності та енергозбереження, формування нового менталітету українських громадян щодо енергоспоживання;
- стимулювання виробництва й впровадження вітчизняних енергозберігаючих технологій;
- більш повне використання вторинних енергетичних ресурсів, нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії;
- використання біотехнологій;
- зменшення енергоємності виробленої продукції/послуг, зниження питомих витрат понаднормативних втрат паливно-енергетичних ресурсів;
- стимулювання залучення інвестицій у впровадження у виробництво високоефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів;
- обмін досвідом в галузі енергозбереження;
- широке висвітлення в ЗМІ теми енергозбереження та енергоефективності.

Учасниками конкурсу можуть бути підприємства промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, сільського господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення всіх форм власності, бюджетні організації, медичні установи і навчальні заклади, засоби масової інформації.

До комісії конкурсу входять фахівці профільних міністерств та відомств, представники інвесторів.

Інформація про учасників конкурсу буде надрукована у каталозі «ТОП-Енергоефективність в Україні» та на DVD-версі

На підсумковій конференції відбудеться оголошення переможців та їх нагородження статуетками «Лілія енергоефективності» та дипломами.

Підсумкова інформація про конкурс доводиться до відома центральних та регіональних органів влади, міністерств та відомств, представників інвесторів, які фінансують сферу енергоефективності.

Одночасно з підсумковою конференцією конкурсу буде проведен «Ярмарок інвестеційних проектів» з запрошенням потенційних інвесторів.

Додаткова інформація: Тел: (044) 572-69-79(факс),
(050) 390-52-16, (050) 593-62-12
powered by CACKLE
© 2008-2012, Association «FEEI».