Европейскую финансовую помощь поделили.

Кабінет Міністрів України Постанова від 17.10.2011 № 1056

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2011 р. № 1056
Київ

Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Покласти на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми “Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії”.
2. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 “Реалізація програм допомоги Європейського Союзу”, в сумі 310 000 тис. гривень Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження за програмою 6361060 “Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010—2015 роки”.
Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.
3. Забезпечити:
1) Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження — погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) після зазначеного погодження:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.
4. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, що додається.
5. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2021), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2011 р. № 1056

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів щодо ефективного використання
енергетичних ресурсів та енергозбереження

Читати повністю : Рокада-Сенс

powered by CACKLE
© 2008-2012, Association «FEEI».