Про Фонд

АСОЦІАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"

- асоціація є всеукраїнським, добровільним, некомерційним об'єднанням юридичних осіб, створених відповідно до Цивільного кодексу України, державних, комунальних та інших підприємств, створених відповідно до Господарського кодексу України, а також інших юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку та юридичних осіб, утворених за законодавством інших держав, яке діє на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, актів законодавства, прийнятих відповідно до них, та Статуту.

Метою створення Асоціації є:

 • координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень;
 • донесення до свідомості української спільноти існуючої потреби негайного запровадження в усіх сферах життєдіяльності енергозберігаючих заходів задля зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв та заради досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і води при необхідному рівні розвитку техніки та технології і одночасно зменшення негативного техногенного впливу на довкілля.

Завданням Асоціації є:

 • Координація діяльності його учасників щодо залучення інвестицій у сферу ефективного використання енергетичних ресурсів, розвитку використання відновлювальних джерел енергії та виробництва енергоефективного обладнання і матеріалів.
 • Сприяння створенню соціально-економічних, організаційних та правових умов для ефективного розвитку і використання науково-технічного потенціалу, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.
 • Розвиток ідеї «Міської мобільності»

Предметом діяльності Асоціації є координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень, щодо:

 • Роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів.
 • Розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології (виробництва енергоефективного обладнання і матеріалів; економного та ефективного споживання традиційних енергоносіїв; розвитку використання відновлювальних джерел енергії; збільшення питомої частки альтернативних видів палива в структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів.)
 • Формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід.
 • Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
 • Надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.
 • Забезпечення інформацією, а саме збирання серед учасників даних про виробництво, виробничі потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку, й поширення їх в узагальненому вигляді не раніше місяця після збирання за умов неможливості використання цих даних проти учасників Асоціації та/або конкурентів.
 • У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об'єктивно обЄрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології. впровадження енергозберігаючих технологій.
Для реалізації ідеї розвитку «Міської мобільності» Фонд розробляє наступні напрями:
 • переведення комунального транспорту на використанням біогазу і біодизелю;
 • заміна комунального транспорту, що знімається з експлуатації, на електричний і комбінований (гібридний транспорт);
 • створення мережі заправних станцій для обслуговування комунального транспорту біопаливом і електричних зарядних станцій;
 • створення безпечного і комфортного освітлення вулиць і магістральних автодоріг із застосуванням led-технологій і сучасних систем моніторингу;
 • участь в проектах «Зелених районів», де основними видами транспорту є електротранспорт і велосипеди;
 • участь в розробці транспортних розв'язок, що дозволяють скоротити прохід транзитного транспорту через міста;
 • участь в розробці систем управління транспортними потоками у місті з використанням відповідних систем моніторингу для скорочення викидів вихлопних газів в атмосферу міст;
 • участь в розробці нормативної бази для муніципалітетів по регулюванню порядку використання автотранспорту з метою зменшення екологічного навантаження на середовище міста і оптимізацію транспортних потоків у місті;
 • сприяння створенню P+d;
 • популяризація ідеї «міської мобільності», а також діяльності по її досягненню.

Почесний Президент фонду: Ігор Юрійович Черкашин
powered by CACKLE
© 2008-2012, Association «FEEI».