27 КВІТНЯ 2011 РОКУ УРЯД ЗАТВЕРДИВ ЗМІНИ У ДЕРЖАВНУ ЦІЛЬОВУ ЕКОНОМІЧНУ ПРОГРАМУ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА 2010-2015 р. >>

27 квітня 2011 року Уряд затвердив зміни у Державну цільову економічну програму з енергоефективності на 2010-2015 р. За словами Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Миколи Пашкевича головною метою внесення змін до Програми є сприяння розвитку виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
_______________________
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 27 квітня 2011 р. № 447
Питання реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010—2015 роки

..
1. Назву і пункт 1 постанови після слова “енергоефективності” доповнити словами “і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива”.

2. У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності на 2010—2015 роки, затвердженій зазначеною постановою: 1) назву Програми після слова “енергоефективності” доповнити словами “і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива”;

2) абзац третій розділу “Мета Програми” викласти у такій редакції:

оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.”;

Основними завданнями Програми є:

удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:

розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;

оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств;

________________________
Толковый словарь русского языка (Ожегов С., Шведова Н)

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
ей, ед. энергоноситель, -я, м. Полезные ископаемые и продукты их переработки как источники энергии (уголь, газ, нефтепродукты).
________________________

МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 11.11.96 р. N 14-3/37
Мінстат України розглянув лист щодо визначення поняття "енергоносії" і повідомляє.

Відповідно до прийнятих у міжнародній практиці стандартів, за методологією Європейської економічної комісії ООН енергоносіями вважаються такі природні та перетворені енергоресурси, накопичена енергія яких може бути використана як джерела корисної теплоти, світла та рушійної сили

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 9 червня 2005 р. N 255

ІНСТРУКЦІЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ І В ОБ'ЄДНАНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

I. Терміни і визначення понять
енергоносій - речовина або явище, яка (яке) може бути використана(не) для виконання механічної роботи або нагрівання, чи для керування хімічними або фізичними процесами;

Читать полностью
Источник:ЛІГА:ЗАКОН
27.04.2011 року

powered by CACKLE
© 2008-2012, Association «FEEI».