УМОВА ДЛЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ - ВИКОРИСТОВУЙ ВІТЧИЗНЯНІ УСТАТКУВАННЯ І КОМПЛЕКТУЮЧІ >>

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 17-1 Закону України
"Про електроенергетику" щодо умов стимулювання
виробництва електроенергії з альтернативних джерел

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину дванадцяту статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" "Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії застосовується за умови, що починаючи з 1 січня 2012 року питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 15 відсотків, з 1 січня 2013 року - 30 відсотків, а з 1 січня 2014 року - 50 відсотків. Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання, починаючи з 1 січня 2013 року, на об'єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків, а починаючи з 2014 року - 50 відсотків".
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 червня 2011 року
N 3549-VI

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3549-17

powered by CACKLE
© 2008-2012, Association «FEEI».